NAJNAPREDNIJA TEHNOLOGIJA PROČIŠĆAVANJA

RO KINETICO SUSTAV

Sustav za pročišćavanje vode sastoji se od slijedećih dijelova:
Modul prefiltera, s polipropilenskim filterom od 5 µ i ugljičnim filterom.
Modul glavnog filtera, sa TFC (Thin-Film Composite) membranom za Reverznu Osmozu (RO membrana = 0,0001 µ).
Sustav za automatsko ispiranje RO membrane čistom vodom, nakon svakog procesa pročišćavanja (EverClean Rinse).
Izljevka za prljavu vodu.
Tlačni ne-korozivni rezervoar zapremine 10 l.
Automatski ventil za zatvaranje protoka vode kada je rezervoar pun (Shut-Off ventil).
Modul postfiltera, s kompaktnim karbonskim blokom za pročišćavanje VOCs (Volatile Organic Compounds).
Mjerač protoka vode
Indikator preostalog kapaciteta sustava (PureMometer).
Sustav blokiranja cijelog sustava kada je vrijeme za servisiranje (MacGuard Filter).
Slavina - bezolovna.

STUPNJEVI PROČiŠĆAVANJA VODE

MODUL PREFILTER-a

Voda za piće iz vodovodnog sustava ulazi u modul prefilter-a.

U prvom stupnju voda prolazi kroz Polipropilensku membranu (5 µ), koja mehaničkim putem odstranjuje krupniji i sitniji pijesak, blato, zemlju i druge nečistoće topive u vodi veće od 5 µ.

U drugom stupnju voda prolazi kroz Ugljični filter, koji kemijskim putem apsorbira klor, klor-fenol i dr.

MODUL GLAVNOG FILTERA

U trećem stupnju pročišćavanja voda ide u Glavni filter sa polupropusnom membranom TFC (Thin-Film Composite), posljednje generacije, za Reverznu Osmozu (RO membrana). Pod utjecajem vodenog tlaka (minimum 2,7 bar) polupropusna membrana, procesom Reverzne Osmoze, Ëisti vodu od spojeva soli teških metala, virusa, bakterija i ostalih nečistoća većih od 0,0001 µ.

U četvrtom stupnju jedan dio čiste vode, akumulirane u RO modul, iskorištava se za ispiranje RO membrane (proces samočišćenja membrane). Ovaj proces odvija se nakon svakog ciklusa pročišćavanja, čime se postiže kvalitetnije pročišćavanje vode i značajno se produžava vijek trajanja RO membrane.

Odstranjena nečistoća posebnom izljevkom istječe iz sustava direktno u kanalizaciju.

TLAČNI REZERVOAR

U petom stupnju očišćena voda iz glavnog RO modula, puni Tlačni† ne-korozivni rezervoar sa termo-izolacijom, zapremine 10 l.†

Kada se rezervoar napuni Automatski ventil zatvara protok vode i zaustavlja proces daljnjeg pročišćavanja.

Posebna kontrola punjenja i pražnjenja rezervoara omogućava stalnu svježinu akumulirane vode.

MODUL POSTFILTER-a

U čestom stupnju, prilikom otvaranja ventila na Kinetico slavini, voda izlazi iz rezervoara i prolazi kroz modul postfilter-a sa kompaktnim karbonskim blokom za pročišćavanje VOCs (Volatile Organic Compounds), koji dodatno pročišćava i poboljšava ukus vode za piće.

Na kraju procesa voda izlazi kroz bezolovnu slavinu.

TEHNIČKI PODACI

Max. kapacitet (pri optimalnim uvjetima): 99 l / 24 h
Srednji kapacitet: 50 l / 24 h
Odnos prljava / pročišćena voda: 3 / 1
Max. zapremina tlačnog rezervoara 10 l
Radna temperatura ulazne vode: 2 - 38 C
Kiselost ulazne vode (pH): 3 - 11 pH
Min. / max. tlak ulazne vode: 2,7 / 7 bar
Maksimalna količina topivih tvari u vodi: 4000 ppm TDS
Nivelacija topivih tvari u vodi: 95%
Dimenzije i mjesto ugradnje: Filter (H 42, L 34, W 14 cm) - ispod sudopera ili iznad sudopera
Rezervoar (H 56, W 23 cm) ispod sudopera
Slavina na sudoperu

Model ìPlus VXî ne smije se koristiti za mikro-biološki nesigurnu (neispravnu) vodu, bez dezinfekcije vode prije procesa pročišćavanja.

Model ìPlus VXî testiran je i certificiran od NSF International i odgovara zahtjevima ANSI/NSF standarda 58 i 53 za VOC.