NITRATI i NITRITI

Kisele kiše, kokošiji i ptičiji izmet glavni su izvor zagađenja nitratima.
Nitrati, u kiseloj stredini želuca, prelaze u nitrite i izazivaju rak želuca!
U Varaždinu su izmjerene količine više od 20 mg/L nitrata u vodi (MDK nitrata 10 mg/L).
Varaždinska županija ima duplo više karcinoma želuca od ostalih županija.
U Zagrebu je od 1984. – 1989. god. zatvoreno 7 (sedam) različitih vodocrpilišta uglavnom zbog povišene razine nitrata u vodi.PESTICIDI i HERBICIDI

Koriste se u poljoprivredi, često u nekontroliranim količinama.
Nihovo prisustvo u vodi izuzetno je opasno po zdravlje ljudi.