ORGANSKI i ANORGANSKI SPOJEVI

ORGANSKI SPOJEVI

Prirodni organski sastav vode
potiče iz humusa, složenih polimera, organskih kiselina i različitih proizvoda trulenja.

Sintetički organski sastav vode
uzrokovan je sintetičkim organskim kemikalijama, koje čovjek baca u svoj okoliš.
Postoji više od 2 milijuna sintetičkih organskih spojeva.
Svake godine nastaje 25.000 novih sintetičkih organskih spojeva.

Organske tvari u vodi postaju izrazito toksične prilikom obrade vode klorom ili ozonom, kada nastaju HALOGENIRANI ORGANSKI SPOJEVI kao što su peroksidi i epoksidi.

EPA je 1975. god. propisala 253 specifične organske kemijske tvari u pitkoj vodi u USA.

Negativni učinci na zdravlje mogu se pokazati godinama kasnije u obliku karcinoma ili mutagenih gena. Ako se kroz duže razdoblje izlažemo toksinima iz vode povećava se rizik karcinoma, koji može biti pritajen 10 - 30 godina, rizik metaboličkih i genetskih promjena, koje mogu utjecati na rast, imunitet i općenito zdravstveno stanje.
Instrumenti za prepoznavanje svih zagađenja na niskoj razini koncetracije nisu dostupni, te postoji malo biološkog znanja za tumačenje njihovih potencijalnih učinaka na zdravlje.

ANORGANSKI SPOJEVI

Anorganski spojevi u vodi sastoje se od metala i elemenata u tragovima.
Ovi spojevi dospjevaju u vodu putem geokemijskih procesa erozije i otapanja.

U vodi su često prisutni:
Mangan, Molibden, Krom, Kobalt, Bakar, Željezo, Vanadij, Selen, Cink, Kalcij, Magnezij, Natrij, Kalij i Fluorid.

Različiti kemijski oblici svakog anorganskog elementa imaju različita otrovna svojstva.
Pod određenim uvjetima okoline nekoliko niskotoksičnih anorganskih tvari može biti pretvoreno u višetoksični oblik. Također, postoje i sinergistički učinci.
Npr., toksičnost nekih teških metala veća je na nižim razinama koncetracije ako je selen prisutan.

Standardi za pitku vodu propisuju maksimalno 1 jedinicu zamućenosti, a čak i koncetracije od samo nešto više od 0,1 jedinice zamućenosti dovedene su u vezu sa određenim bolestima. Već nakon 1 - 3 sata od ispijanja takve vode uzrokuje se leukocitoza (prekomjerno razmnožavanje bijelih krvnih tjelašaca). To je prva obrambena reakcija protiv stranih tijela, koja ima za cilj njihovo odbacivanje.

RADIOAKTIVNI SPOJEVI

U 1 gramu tkiva postoji 1 milijarda stanica. Samo jedna stanica zahvaćena jakom vrstom radijacije dovoljna je da uzrokuje oštećenje, potiskujući funkcije stanice i/ili inicirajući rak. Radijacija može uzrokovati vidljive promjene u genima, koji su jedinice informacije unutar kromosoma. Ozračenje stanica, koje sadrže gene u reproduktivnim organima, može stvoriti mentalne i fizičke deformacije i brojna druga odstupanja u budućim generacijama.

BAKTERIJE

Infekcije mokraćnog i crijevnog trakta (Pseudomonas)
Infekcije nosa, grla, respiratornih i genitourinarnih sustava (Klebishiela pseudomonas)
Upale trbušnih organa i membrana (Escherichia coli)
Tifus i crijevna groznica (Salamonela)
Dizenterije i Enteritis (Shigela),…

VIRUSI

Meningitis, Hepatitis, Paraliza, Osipi, Groznice, Gastroenteritis, Polimeritis, …