VODA IZ SLAVINE - DA ILI NE?

VODU su ljudi oduvjek štovali. Egipćani su štovali Nil, Hindusi obožavaju Ganges, a prirodna vrela u Grčkoj odabrana su kao mjesta za hramove. I krštenja se obavljaju u vodi ili s vodom.
Voda je nezamjenjiva tekućina za naše tijelo. O vodi ovisimo i bez vode bi se naša tijela pretvorila u nekoliko grama prašine.
Kada poželite popiti čašu obične vode dovoljno je samo otvoriti slavinu i voda je tu.
Prilično jednostavno, zar ne?
No, je li Vaša voda iz slavine zaista tako kvalitetna kako nam govore ili …?
Ponekad smo krajnje zbunjeni. S jedne strane nas uvjeravaju da je naša voda najbolja na svijetu, no s druge strane svjedoci smo brojnih ekoloških incidenata koji zasigurno negativno utiču na kvalitetu naših podzemnih resursa vode, iz kojih se crpi voda za piće.
Ukazat ćemo na neke od prisutnih problema:

NERAZVIJENA EKOLOŠKA SVIJEST ubire svoj danak.
Nebrigom za okoliš opasno smo ugrozili sami sebe.
Što je s našim smećem, industrijskim otpadom, fekalijama, pesticidima, umjetnim gnjojivom, …?
Jesmo li pravilno zbrinuli svo iskorišteno motorno ulje? Znamo da 1L motornog ulja može zagaditi 1.000.000 L vode, a tlo u koje je izliveno takvo ulje zagađeno je kroz generacije. Ne smijemo više zatvarati oči pred činjenicama:

  • preko 90% industrijskih otpadnih voda izlijeva se direktno u okoliš bez pročišćavanja
  • kruti otpad nepravilno je zbrinut ili uopće nije zbrinut
  • kanalizacijske fekalije se najčešće uopće ne pročišćavaju
  • samo nekoliko deponija smeća ima uporabnu dozvolu

VODOZAŠTITNE ZONE nedovoljno su zaštićene, na čijem rubu ili u neposrednoj blizini smješteni su industrijski, energetski objekti, ceste i ispusti za otpadne vode. Upravo stoga mnoga naša vodocrpilišta nemaju vodopravnu dozvolu.

TEHNOLOGIJE PROČIŠĆAVANJA PITKE VODE najčešće se oslanjaju na procese sedimentacije, filtracije (uključujući vapnene omekšivače i ugljenu filtraciju), dezinfekcije (klor) i ne mogu u potpunosti očistiti pitku vodu od svih onečišćenja i štetnih tvari.

SPREMNICI ZA VODU neadekvatno su zaštićeni, pa postoji rizik velikih zdravstvenih katastrofa. U Riverside-u (Kalifornija, USA) 16 000 ljudi zarazilo se paratifusom uzrokovanim bakterijom iz ptičijeg izmeta, koji je dospio u spremnik pitke vode.

DOTRAJALE I POROZNE VODOVODNE CIJEVI IZRAĐENE OD NEADEKVATNIH – NEZDRAVIH MATERIJALA (olovo, azbest, cink), stvaraju velike gubitke u distribuciji vode (cca 40%), što rezultira i padom tlaka u vodovodnoj mreži. Do kontaminacije vodovodnih cijevi može doći već prilikom gradnje vodovoda, ali i prilikom pucanja cijevi i popravaka.